Kasy fiskalne i terminale płatnicze - Madex

Zagadnienia prawne

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online

Czy Twoja branża jest narażona na kontrole podatkowe w 2016 roku?

Czy Twoja branża jest narażona na kontrole podatkowe w 2016 roku?

W połowie października ubiegłego roku Ministerstwo Finansów zamieściło na swoich stronach internetowych „Główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.”. Wspomniany dokument posłuży do wytypowania podmiotów, które zostaną skontrolowane w roku bieżącym. Podstawą do wytypowania branż wymagających częstszej kontroli, są wyniki kontroli skarbowych prowadzonych w okresie od lipca 2014 do czerwca 2015 r. Poniżej przedstawiamy branże, które w skali całego kraju posiadały największą liczbę naruszeń obowiązków podatkowych przez co będą szczególnie narażone na kontrole w 2016 r.

Usługi budowlane – branża skupia, aż 10 proc. wszystkich podmiotów gospodarczych w kraju. Według danych fiskusa właśnie ta branża odpowiada za ok. 15 proc. wszystkich uszczupleń stwierdzonych w w/w okresie. Do najczęstszych nadużyć należy zaliczyć częste przypadki zatrudniania pracowników bez umów o pracę, nie odprowadzając jednocześnie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników oraz rozliczanie się w formie zryczałtowanej pomimo przekroczenia limitu dochodów uprawniającego korzystania z tej formy rozliczenia.

Nieruchomości – według fiskusa największym zagrożeniem budżetowym w tej branży jest sprzedaż nieruchomości jako zwolnionych z VAT w sytuacji, gdy jest ona dokonywana w ramach działalności gospodarczej lub też gdy preferencja zwolnienia z VAT nie przysługuje (np. w przypadku poniesienia nakładów przekraczających 30 proc. wartości budynku).

Motoryzacja – w ostatnich latach znacznie wzrosła ilość sprowadzanych samochodów z terenów państw członkowskich UE przez obywateli polskich. Częstym przypadkiem jest proceder wielokrotnego importowanie i odsprzedaży samochodów przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. W świetle przepisów prowadzenie takiej odsprzedaży w sposób ciągły, zorganizowany i powtarzalny świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Handel hurtowy – w tej branży często dochodziło do nadużyć dotyczących występowania o zwrot podatku VAT. Model działania w tej branży wiązał się z procederem współpracy trzech podmiotów: fikcyjny importer, faktyczny importer oraz fikcyjny hurtownik.

E-handel i usługi informatyczne – w ciągu ostatnich 5 lat, zainteresowanie zakupami on-line wzrosło o ok. 30 proc. Dynamiczny rozwój branży, która obecnie stanowi 8 proc. PKB, a przychody z samego e-handlu kształtowały się w roku 2014 na poziomie 27 mld zł, doprowadziły do wielu nadużyć. Do najczęstszych przypadków można zaliczyć m.in. zaniżanie przychodów poprzez niewykazywanie sprzedaży za pośrednictwem portali aukcyjnych, prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej, sprzedaż poza kasą fiskalną czy też brak rejestracji w podatku VAT.

Handel elektroniką – znanym przypadkiem w branży jest wyłudzanie podatku VAT lub unikanie zapłaty należności budżetowych z tego tytułu. 
Doradztwo i inne usługi niematerialne – przedsiębiorcy świadczący usługi prawne, księgowe, reklamowe, badania rynku, czy też zarządzania i kontroli często świadczyli usługi tzw. generowania kosztów poprzez wystawianie faktur VAT, które nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Agenci sprzedaży – w ocenie resortu specyficzną cechą tej branży jest generowanie wysokich obrotów w stosunku do posiadania niewielkiego zaplecza technicznego, środków transportu oraz środków trwałych czy też magazynów. Ponadto wątpliwości budzi niskie zatrudnienie, duża mobilność oraz rozliczenia wyłącznie w formie gotówkowej. W tej grupie przedsiębiorców najczęściej dochodziło do wyłudzania podatku VAT, a także wprowadzania do obrotu towarów pochodzących z przestępstw.

 

Novitus Next kasa fiskalna

Emil Piątkowski 2016-11-15 23:00:00

 

Social Media

Dołącz do naszych społeczności

Facebook

Polub

Google Plus

Dodaj

Twitter

Obserwuj

Pinterest

Obserwuj

Instagram

Obserwuj

Youtube

Oglądaj
Madex

Tylko my możemy Ci udzielić 6 letnią gwarancję na sprzedawane urządzenia oraz pełną gwarancję na całe systemy sprzedaży.

Urządzenia fiskalne
dla Twojej firmy